Generalforsamling den 13/5 kl. 19.00

Kom til Generalforsamling den 13. maj og gør din indflydelse gældende i forhold til hverdag og fremtid i Højbjerg.

Højbjerg Badminton Klubs generalforsamling 2019
mandag den 13/5 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af beretninger
 4. Spilleudvalgsformandens beretning
 5. Ungdomsudvalgsformandens beretning
 6. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status

Budget for det kommende år

 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra medlemmerne (i.h.t. § 7)
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Ungdomsudvalgsformand
  • 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt


Bestyrelsen
15. April 2019