Højbjerg Badminton Klub afholder generalforsamling hvert år i maj måned, som regel imidten af maj.

Her på siden kan du læse referatet samt beretningerne fra den seneste afholdte

generalforsamling.

I højre side kan beretninger og regnskab downloades.

Referat af Højbjerg Badminton Klubs generalforsamling den 13. maj 2019

 1. Valg af dirigent: Phillip Lassen blev valgt.
 2. Formandens beretning: Michael Locht fremlagde formandens beretning, som blev godkendt. Der blev opfordret til at informere om generalforsamlingen på hjemmesiden samt facebook udover opslaget i klubben.
 3. Aflæggelse af beretninger:
  a)  Spillerudvalgsformanden, Christian Blittrup fremlagde SU-beretning
  b)  Ungdomsudvalgsformanden, Brian Lund fremlagde UU-beretning.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til disse to beretninger.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status.
  Kasserer, Erling Brødbæk, fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
 2. Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
 3. Forslag fra medlemmerne (i.h.t.§7): Der var ingen forslag fra medlemmerne.
 4. Valg af formand: Michael Locht blev genvalgt.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a)   Trine Kirstensen (næstformand) og Erling Brødbæk (kasserer) blev begge genvalgt for 2 år. Jens Deding trådte af uden for tur. Morten Bødskov blev valgt ind for en et-årig periode.
  b)  Erik Rasmussen blev valgt ind som menigt medlem og Gustav Lanng Madsen som UU-formand (begge 2 år)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
  a) Peter Sørensen og Peter Locht blev valgt.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
  a)  Carsten Holfort og Jan Thostrup blev valgt.
  b)  Som revisorsuppleant blev Morten Brødbæk valgt.
 8. Der var ingen, der havde noget til evt.

 

Bestyrelsen uddelte flg. pokaler og bøger: Årets lederpokal, Ove Møller Pokalen, Anton Rasmussens Mindebog samt en Højbjergs Æresnål

Leder-pokalen                                                                                 

Mette Irring modtager Leder-pokalen.

Årets lederpokal gives i år til en, der knokler for Højbjerg badminton og vedkommende gør det for vores børn skyld. Så ved jeg godt, at det er der flere der gør og det er det fantastiske ved Højbjerg, men vi har desværre kun en lederpokal.
Gennem de år hun har været med, har hun ydet en kæmpe indsats. Hun er detaljernes kvinde (sagt på den gode måde)og når hun tager en opgave er man sikker på den bliver udført til UG.
Hun tager også tit opgaver i hallen og involverer sig, selv om hun ikke nødvendigvis selv har børn der skal spille. Hun møder sågar op og hjælper til arrangementer, selv om det ikke er aftalt……. simpelthen fordi hun ikke kan lade være.

Ad hoc-pokalen

Peter Graversen modtager Ove Møller Pokalen

Ove Møller Pokalen, som blev introduceret sidste år i stedet for Adhoc pokal (som efterhånden var blevet fyldt med navne efter 27 år) gives . Gives til en person, som igennem sæsonen har gjort et stort frivilligt arbejde uden at være “formel” leder i klubben

I år går den til en person, som faktisk har overtaget en meget vigtig opgave for Højbjerg. En kæmpe opgave som kræver stort overblik, fleksibilitet og tålmodighed. En opgave, som måske ikke er synlig for de fleste, men som har afgørende betydning for hvordan vores sæson forløber. Det er ofte et puslespil der skal lægges og indebærer kontakt til mane forskellige mennesker både internt i klubben og eksternt. Jeg taler om vores sæsonprogram, som skal planlægges og ligge klar i løbet af august. Og manden der får samlet brikkerne er Peter Graversen, som gør det med stor omhyggelig, og faktisk har tilført et helt nyt format til sæsonprogrammet. 1000 tak til Peter, som heldigvis har sagt ja til at tage en tørn mere næste år.

Anton Rasmussens mindebog

Anton Rasmussens mindebog bliver i år givet til U15 holdet for den flotte præstation, det er at vinde det danske mesterskab for hold

Æresnål

Jens Deding modtager klubbens Æresnål

Siden slutningen af 70’erne har denne person haft flere forskellige roller som leder i Højbjerg. Begyndte selv at spille badminton i Højbjerg i starten af 70’erne, og fandt hurtigt ud af det var sporten. Begyndte tidligt at tage til turneringer, og var som junior blandt de bedste i Østjylland. Allerede som ung teenager blev han involveret i ungdomsudvalget og var med til at starte Fanølejren, som han var helt eller delvist var leder af i over 30 år. I en lang periode ungdomstrænertræner (med en af de højeste Badminton Danmark uddannelser) og uu-medlem med ansvaret for flere af vores bedste ungdomsspillere igennem 80’erne. I den seneste periode på 10 år i bestyrelsen har han været ansvarlig for MVU – hvor han stadig er meget aktiv som spiller også. Jeg taler selvfølgelig om Jens Deding, som netop er blevet 60 – og naturligvis blevet fejret i den forbindelse. Nu vil vi gerne hædre dig med Højbjergs Æresnål, som med det forløb, du har haft i Højbjerg er fuldt fortjent. Du har valgt at stoppe i bestyrelsen, efter 10 gode år, men jeg er overbevist om, at vi ikke har set det sidste til dig, som frivillig i Højbjerg.