Højbjerg Badminton Klub afholder generalforsamling hvert år i maj måned, som regel imidten af maj.

Her på siden kan du læse referatet samt beretningerne fra den seneste afholdte

generalforsamling.

I højre side kan beretninger og regnskab downloades.

Referat af Højbjerg Badminton Klubs generalforsamling den 17. maj 2018

 1. Valg af dirigent: Phillip Lassen blev valgt.
 2. Formandens beretning: Michael Locht fremlagde formandens beretning, som blev godkendt. Der blev opfordret til at informere om generalforsamlingen på hjemmesiden samt facebook udover opslaget i klubben.
 3. Aflæggelse af beretninger:
  a)  Spillerudvalgsformanden, Lars Kaack fremlagde beretning på vegne af Christian Blittrup.
  b)  Ungdomsudvalgsformanden, Brian Lund fremlagde sin beretning.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til disse to beretninger.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status.
  Kasserer, Erling Brødbæk, fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

For første gang i 3 år har det været nødvendigt med hævede kontingent, da økonomien var presset. Der blev kommenteret at der skulle være fokus på udgifterne i det kommende år.

 1. Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
 2. Forslag fra medlemmerne (i.h.t.§7): Der var ingen forslag fra medlemmerne.
 3. Valg af formand: Michael Locht blev genvalgt.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a)  Der var genvalg til Christian Blittrup og Jens Deding.
  b)  Jeanette Schjøth-Eskesen blev valgt ind i bestyrelsen.
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
  a) Peter Sørensen og Peter Locht blev valgt.
 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
  a)  Carsten Holfort og Jan Thostrup blev valgt.
  b)  Som revisorsuppleant blev Lars Kaack valgt.
 7. Evt.: Der var ingen, der havde noget til evt.

 

Bestyrelsen uddelte flg. pokaler og bøger: Årets leder, årets Ad hoc-pokal samt Anton Rasmussen mindebog:

Leder-pokalen                                                                                

Erling Brødbæk modtager Leder-pokalen.

Lederpokalen i år gives til en person, som igennem de senere år har været med til at opdatere vores procedurer i forhold til hele det økonomiske setup i Højbjerg – udbetalinger, omkostningsgodtgørelse, forhold til Skat mv.. Noget der har taget en del tid det seneste år. Men også den indtægtsgivende del af forretningen har været et fokus område, og vedkommende har været den primære årsag til at Højbjerg igennem de sidste 3 sæsoner har haft en sponsor med væsentlig indflydelse på vores overordnede økonomi. Han har således haft styr på både udgifter og indtægter. Der har være flere emner i spil til pokalen, og vedkommende mente ikke selv, at han skulle have den, men det skal han. Det er med stor glæde, at jeg kan overrække Leder Pokalen til Erling Brødbæk

Ad hoc-pokalen

Tine Bay modtager Ove Møller Pokalen første år.

Ad hoc Pokalen har eksisteret siden 1990 og gives til en spiller i klubben som gør en kæmpe forskel uden at være en del af bestyrelsen eller ledelsen. Bestyrelsen har i år valgt at ”opdatere” den gamle pokal og skiftet navnet til Ove Møller Pokalen.

“Årets ad hoc-pokal, som ikke længere hedder ad hoc, men Ove Møller-pokalen har vi valgt skal gives til en person, der har en lidt speciel rolle i vores klub. I en tid, hvor medlemmerne ikke bare strømmer til klubben, fordi vi er her og har været her altid, bliver vi nødt til at vise os på andre platforme end de mere traditionelle.  Her er de sociale medier og udnyttelsen af de de muligheder, der ligger i de sociale medier steder, som vi bliver nødt til at opdyrke. I de seneste år har den post blevet fyldt godt og grundigt ud med forskellige tiltag, der nu har gjort, at Højbjergs hjemmeside, Facebook-side og Instagram-platform den mest besøgte badmintonklubs digitale platform. Nogle gange kan man synes, at det er for meget, men for Tine Bay, som er den, der har gjort det helt store benarbejde, er det bare den mest naturlige ting i verden. Så også på det felt er HBK helt oppe på beatet. Og det er især Tines skyld, at vores sociale medier FB og Instagram lever med puls og billeder. Så Tine: Du bliver den første, der modtager Ove Møller-pokalen, alene det er en hæder i sig selv. Du får den for det store arbejde med at gøre Højbjerg tip-top-moderne”.

Der blev foreslået at Ove Møller fremadrettet overrækker pokalen, hvis muligt.

Anton Rasmussens mindebog

Anton Rasmussens mindebog bliver i år givet til Liga-holdet pga. deres flotte resultat i løbet af sæsonen. De har opnåede deres bedste hold præsentation i mange år og kæmpet sig frem til medaljekampen.

Yderligere er Anton Rasmussens mindebog blevet ombundet og digitaliseret, så det nu er muligt at se beretningerne fra de enkelte år på nettet.