Referat ordinær Generalforsamling Højbjerg Badminton Klub 09-06-2020

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
  1. Philip Lassen bliver valgt
 • Formandens beretning
  1. Beretningen blev aflagt og ingen bemærkninger fra salen
 • Aflæggelse af beretninger
  1. Spilleudvalgsformandens beretning
   1. Beretningen blev aflagt, der blev spurgt ind til Final 4 vedr. afvikling.
  2. Ungdomsudvalgsformandens beretning
   1. Beretningen blev aflagt og ingen bemærkninger fra salen
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status. Budget for det kommende år
  1. Regnskabet blev fremlagt og er godkendt af forsamlingen
  2. Budgettet blev fremlagt og ingen bemærkninger fra salen
 • Forslag fra bestyrelsen
  1. Ingen forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra medlemmerne (i.h.t. § 7)
  1. Ingen forslag fra medlemmerne.
 • Valg af formand
  1. Michael Locht træder af. Bestyrelsen foreslår Morten Bødskov
  2. Morten Bødskov bliver valgt uden nogen modkandidater
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. SU-formand Niels Christian Blittrup – villig til genvalg
   1. Niels Christian Blittrup bliver valgt
  2. Jeanette Schjøt-Eskesen – villig til genvalg
   1. Jeanette bliver genvalgt
  3. Morten Bødskov træder af. Bestyrelsen foreslår Jacob Møller
   1. Jacob Møller bliver valgt
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Peter Locht og Peter Sørensen bliver valgt
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  1. Carsten Holfort og Jan Thostrup bliver valgt
  2. Morten Brødbæk bliver valgt
 • Eventuelt
  1. Trine Kristensen holder tale til Michael Locht ifbm. hans store arbejde som formand for Højbjerg og hans udtræden af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen uddelte flg. pokaler og bøger: Årets lederpokal, Ove Møller Pokalen, Anton Rasmussens Mindebog (uddeles efter Final 4, den 20/6 2020) samt en Højbjergs Æresnål

 

Leder-pokalen
Trine Kristensen modtager Leder-pokalen.

Årets lederpokal gives i år til en, der igennem sine flere år i bestyrelsen har haft flere funktioner, og leveret et kæmpe bidrag til at klubben i dag er, hvor den er. Arrangør af Fanø-lejr, udarbejdelse af spillerkontrakter,  varetagelse af cafesamarbejde, funding af hallens vedligeholdelse og arbejdet med klubbens nuværende struktur. Og I år har hun så yderligere haft en formandspost at beklæde i den første del af sæsonen. Det er naturligvis Trine, jeg taler om. 1000 tak for en kæmpe indsats – som vi håber varer nogle år endnu ;-). Tillykke.

 

Ove Møller Pokalen
Jan Eskesen modtager Ove Møller Pokal

Årets modtager af Ove Møller Pokalen er en person, som igennem mange mange år har været stor del af Højbjergs faste udvalg – SU formand, formand, kasserer – og i den forbindelse har modtaget flere priser fra Højbjerg (lederpokal og æresnål). Nu frister han en tilværelse, som frivillig uden for udvalgene, og er netop derfor kvalificeret sig til at modtage Ove Møller Pokalen. De sidste par år er gået med holde styr på bogføringen og hvad dette ellers indebærer af følgeopgaver: tøjaftale/boldaftale med Yonex,  klubtøjsfordeling (sammen med Marianne) og anden administration. Stadig en kæmpe ressource, som Højbjerg har meget at takke for. 1000 tak og tillykke til Jan Eskesen.

 

Højbjergs Æresnål

Lars Kaack modtager Højbjergs Æresnål

Æresnåls modtageren kom til klubben i starten af 80’erne, som et ung fremadstormende talent, og satte hurtigt sit præg på senior spillertruppen med sine kvikke/kække bemærkninger, og sit gode humør. Og der gik da heller ikke længe før en fast plads på 1. holdet var en realitet – og dette blev toppet med det danske mesterskab for hold i 1988. Men også flere flotte præstationer individuelt er det blevet til – og i særdeleshed en dominans i herresingle på veteranniveau igennem de senere år med adskillige danske mesterskaber. En væsentlig figur, som har sat Højbjerg på landkortet på den sportslige side må man sige. Og også som leder har modtageren igennem de seneste mange år sat sit præg på Højbjerg Badminton Klub – heraf 10 år i bestyrelsen, hvor SU blevet ledet med en kompetent hånd. Og som Højbjergs tovholder på talentudviklings projektet (som stadig lever) ”Århus Vejen”, har han store aktier i det tætte samarbejde mellem vores naboklubber og det talentudviklingsarbejde, der gøres i Aarhus i disse år. Og med sin kæmpe viden inden for sporten, har han i mange år været foregangsmand og en væsentlig årsag til at Højbjerg stadig er toneangivende inden for seniorelite badminton i Danmark – en klub man lytter til. Han har ofte foldet sig ud med både verbalt og skriftligt i forbindelse med diverse BD-problemstillinger, som involverer klubberne, og med stor succes. Det er vigtigt, at en klub som Højbjerg, har personer af denne støbning og med den passion for sporten. Og han er heldigvis stadig aktiv selvom bestyrelsesarbejdet blev lagt på hylden for et år siden. Ketsjeren er heldigvis ikke lagt på hylden – og måske der venter flere danske mesterskaber til Højbjerg i veteranrækken de kommende år. Det er naturligvis Lars Kaack, der står som modtager af Højbjergs Æresnål. Meget fortjent og 1000 tak for en kæmpe indsats for Højbjerg og for badmintonsporten i almindelighed. Tillykke.

 

Tale til afgående formand Michael Locht

“Kære Locht

Så lakker det mod enden..

Som formand plejer du at have det sidste ord på generalforsamlingen, men ikke i år! For på vegne af bestyrelsen, vil jeg gerne lige sige et par ord til dig.

Først og fremmest vil jeg starte med at sige TAK. For det er da om noget det rigtige at sige til dig efter så mange år, hvor du har brugt så ufattelige mange timer og energi på vores klub. TAK vil jeg sige fra alle medlemmerne, men også tak for samarbejdet fra bestyrelsen.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har taget tilløb til at fratræde som formand for Højbjergs bestyrelse i et par år. Du luftede det første gang for 2 år siden, at det nu var sidste år med dig som formand. Vi var i bestyrelsen måske ikke helt klar til at stå på egne ben, så vi må nok i bestyrelsen være ærlige og sige, at nok lavede et lille barn på dig/lokkede lidt og fik dig så til at tage et ABSOLUT SIDSTE ÅR! Det er jo nok, som man siger ”Den sværeste begyndelse er begyndelsen på en slutning”.

Når man har været formand i så mange år, som du har, så har man været involveret i mange projekter og mange beslutninger. Jeg kan jo af gode grunde ikke nævne dem alle, men et par stykker synes jeg, at jeg her vil trække frem, for det beskriver rigtig godt den udvikling/proces, som vi som klub har gennemgået under dit formandskab. Et af projekterne er vores interne bestyrelses-professionaliseringsarbejde. Måske ikke et projekt, som man som mening medlem i klubben mærker så meget til, men bestemt noget, som vi som bestyrelsesmedlemmer mærker. Og tydeligt blev det for os da du blev syg sidste efterår og måtte trække dig lidt i en periode. Her kom vi fint igennem fordi der var en plan og klare opgaver.

Så når du stopper i bestyrelsen fra og med i dag, synes jeg godt, at du kan være stolt over dit arbejde her. Det er på ingen måde en synkende skude, du forlader. Du har stået i spidsen for at bygge en velfungerende klub med en fornuftig økonomi samt et godt sæt af både visioner og værdier.

Og når man nævner netop værdier, ja så har klubbens værdisæt, ligget dig meget på sinde. Det vi kender som klubbens FUGER har været et projekt, som du også har sat dit tydelige præg på.

Under din ledelse har vi fået defineret vores klub, som den klub, hvor bredde og elite kan mødes – på tværs af alle aldre i et FÆLLESSKAB, hvor vi vil tilbyde og sikre, at der er UDVIKLING for den enkelte spiller uanset niveau, hvor der hele tiden eksisterer en ægte GLÆDE ved badminton spillet, og et ENGAGEMENT for at bidrage og være i klubben uanset om man er her som spiller, forældre, frivillig eller lignende. En klub, hvor der er RESPEKT for hinanden og hinandens forskelligheder.

OG Michael, jeg synes vores FUGER virker og er tydelige. Jeg meldte mig ind i denne klub for snart 30 år siden og må sige, at den ånd og den summen, som er her i klubben nu, er helt suveræn og uden sammenligning. Igen noget du kan være stolt af som formand at give videre.

En sidste ting, som jeg her vil nævne, jeg synes, du skal være stolt af at give videre, er det visionsprojekt, som vi satte i søen for snart nogle år siden. Med projektet fik vi sagt nogle tanker og visioner højt og fik og selv committet til at forfølge disse, så vi hele tiden arbejder med at udvikle vores klub ikke bare drifte den og gøre tingene, som de altid bare er blevet gjort. Som en jysk klub kan det synes lidt op ad bakke at drømme stort om resultater, når forbundet er struktureret, som det er, men jeg synes vi har fundet vores vej og vi har ikke været bange for at være ambitiøse. Vi har turde sige højt, at vi igen vil være danske mestre for ligahold. Vi vil skabe et fundament til at tilbyde sponsorer og samarbejdspartnere det bedste produkt i dansk badminton og samtidig vil vi være Danmarks bedste klub for ungdommen og bredden. Mange ting på en gang, men vi kan se, at vi er på rette vej. På bare 5 år er ungdomsafdelingen tredoblet og vi har flere hold både hos seniorer og ungdoms end tidligere. Vi får flest medaljer ved U-DM og har næstflest deltagere med ved DMU. Og hvem ved om ambitionen om et hold DM bliver indfriet. Vi er i hvert fald stadig med i spillet for første gang i mange, mange år.😊 Igen et bevis på, at vi har en fælles ånd og retning, så Højbjerg igen er kommet massivt på badminton landkortet og en klub, som andre skeler til for inspiration og viden.

Men det er jo ikke kun store projekter, som du som formand har drevet! Der er jo ikke den ting, du ikke har haft en finger med i spillet ved; Som formand har du været med til at – fra de store ting som:

Finde og ansætte cafebestyrer

Trænere og spillere

Arrangere DM

Skaffe sponsorer

Være i dialog med Badminton DK

Ombygning af lejlighed/mødelokaler

Til de mindre ting, som også skal laves

Hænge skilte op i hallen

Skaffe møbler til mødelokaler

Oprydningsdage

….

Der er altid opgaver og projekter i en klub som vores, og du har aldrig være nærig med din tid og hjælpsomhed i forhold til klubben. Du har involveret dig i alt. Og det har du gjort fordi du har et kæmpe stort hjerte for denne klub. Det er sådan nogle som dig, man altid drømmer om at have i sin klub/netværk.

Ud over det store hjerte, du har for klubben, så er du også en mand med et stort engagement, et enormt drive, faste meninger og nok også et temperament. Alle værdier, som vi i klubben har nydt godt af.

Kære Michael

Jeg ved, at jeg taler på hele bestyrelsens vegne, når jeg siger, at du vil blive, ikke blot savnet, men også husket. Savnet for den du er og husket for det du har givet til Højbjerg.

For når du nu forlader klubbens som formand, så kan det være med rank ryg og stolthed for det du forlader, er en klub i god gænge, en fælles vision og stor vilje til at få tingene til at ske.

Jeg startede med at sige TAK, men gør det lige igen. Tak for din store indsats og så vil jeg ønske for dig at fremtiden vil bringe nye spændende udfordringer. For jeg er sikker på, at uanset, hvad dette måtte blive, så bliver det med hud og hår og med dit velkendte og respekterede engagement.

Lad os alle lige rejse os og give Michael en stor klapsalve.

… og så bare lige til slut…det kan godt være, at du træder ud af bestyrelsen, men det betyder ikke, at du ikke vil blive prikket på skulderen, når der er nye projekter, der skal løses.”

Tusind tak for indsatsen Michael.