Medlemskab af Højbjerg Badminton Klub er gældende fra indmeldelse til medlemmet på egen foranledning sender en skriftlig udmeldelse til mailadressen ’medlem@hojbjerg-badminton.dk’.

Medlemskab gælder altid til en sæsonafslutning, der er den 31. maj. Udmeldelse for ny sæson, der starter den følgende 15. august skal være klubben i hænde senest den 31. juli.

En udmeldelse efter 31. juli til kommende sæson vil blive pålagt et administrationsgebyr på 300 kr.

 

En anmodning om klubskifte i BadmintonDanmark regi er ikke at betragte som en udmeldelse af klubben.