Regler for brug af klubtøj til holdkampe og individuelle turneringer

Højbjerg Badminton Klubs spillere optræder for klubben i mange sammenhænge. Både som holdspillere i diverse turneringer og som individuelle spillere til åbne stævner m.m.

Det vil altid være klubbens mål, at vores spillere i alle sammenhænge repræsenterer klubben på en sådan måde, at klubben er synlig som en klub med høj profilering og god opførsel. Klubben tilstræber, at alle spillere en gang hvert andet år tilbydes køb af klubtøj til favorabel pris.

>> Ansvarlig for klubtøj er Marianne Østergaard, der kan kontaktes på moec1211@gmail.com / 20 20 80 55. <<


Priser for 2021/2023 sæson:
5 dele: 1200 kr. (1 nederdel/shorts, 2 t-shirts, 1 jakke og 1 buks). Incl. navnetryk på t-shirts og jakke.

Enkeltdele:
Nederdele/shorts 200 kr.
T-shirt 375 kr.
Jakke 350 kr.
Bukser 250 kr.
21260 w jakke (1)
21250 w buks (2)
21530_PacificBlue
21570_PacificBlue
21230 w tee (1)
21273_PacificBlue_b

Højbjerg Badminton Klub har et antal sponsoraftaler, hvor reklamer på spillernes tøj er en del af aftalen med en eller flere af disse sponsorer. Bestyrelsen har derfor fastlagt følgende regler for det tøj, som spillerne skal anvende ved deltagelse i holdkampe og individuelle turneringer:

Holdturnering:

Klubben sørger for i samarbejde med vores sponsorer og leverandører, at spillerne på klubbens ungdoms- og seniorhold kan købe et sæt spilletøj til en meget fordelagtig pris, sådan at klubben kan stille krav om, at tøjet anvendes i forbindelse med holdturneringskampe.

Individuelle turneringer:

Klubben opfordrer spillerne til at benytte klubdragten/spillerblusen i forbindelse turneringen, men stiller ikke krav herom.

Spilleres individuelle aftaler

Hvis en spiller indgår individuel aftale med en sponsor, skal aftalen med sponsor altid respektere ovennævnte regelsæt, og kan aldrig sættes i stedet for anvendelse af klubtøj til holdturneringer.

Der vil imidlertid ofte kunne etableres en aftale mellem klubbens sponsor(er), den individuelle sponsor og spilleren om placering af ekstra reklamer på spilletrøjen. En sådan aftale skal altid forelægges Sportschef: Michael Kjeldsen til evt. godkendelse.

Bestilling af klubtøj

Klubtøjet bestilles via Højbjerg Badminton Klubs hjemmeside. Vælg “Shop” og vælg “HBK Butikken/Klubben/Ungdom eller Senior” og vælg relevant vare.

Klubben ligger inde med en prøvekollektion, så tøjet kan prøves inden bestilling. Se klubbens facebookside mht. datoer (2-3) for tøjprøvning, og lav gerne en aftale med Marianne Østergaard ang. prøvningen.

Alle bestillinger er bindende og tøjet betales på bestillingstidspunktet.

For første runde med klubtøj, samles bestillingerne sammen og der sker en samlet levering senest den 13. oktober 2022 (uge 41).Tøjet udleveres fra klubben.

Alle bestillinger efter førnævnte første runde, effektueres samlet til levering primo december 2022.

 

Bestyrelsen