Kontingentsatser (i DKK) – per medlem.

 

Timeleje

Baner før kl. 17:00 – singlespil 1.700
Baner før kl. 17:00 – doublespil 1.500
Baner efter kl. 17:00 – singlespil 2.100
Baner efter kl. 17:00 – doublespil 1.700

 

Ungdomstræning*:

Træning 1 gang per uge 1.500
Træning 2 gange per uge 2.000
Træning 3 gange per uge 2.500
Træning 4 gange per uge 3.000
Træning 5 gange per uge 3.500

 

Seniortræning*:

SU-træning 1 gang per uge 2.100
SU-træning 2 gange per uge 3.000
SU-træning 3 gange per uge 3.400
SU-træning 4 gange per uge 3.800

 

U60-grupper – per gruppe 1.500
Mandagsgrupper 2.300
Søndagsgrupper

Løsgænger

1.900

1.500

 

Udmeldelse:

Jævnfør klubbens love er medlemsskab af Højbjerg Badminton Klub gældende indtil medlemmet skriftligt melder sig ud. Ved udmeldelse ifm. sæsonstart hvor kontingentet for kommende sæson er opkrævet (den 15. august) eller senere, kan bestyrelsen beslutte om man undtagelsesvis vil acceptere udmeldelsen for den igangværende sæson, idet det strider mod klubbens love §17 (se her). En accept vil betyde en forholdsvis betaling af kontingentet samt et administrationsgebyr på DKK 200,-, dog som minimum DKK 300,-.

 

Bestyrelsen HBK 17. august 2022.

* Gælder for organiseret træning medio august til ultimo april, ønskes organiseret træning i maj og juni betales dette separat.