Kontingentsatser (i DKK) – per medlem.

 

Timeleje

Baner før kl. 17:00 – singlespil 1.800
Baner før kl. 17:00 – doublespil 1.600
Baner efter kl. 17:00 – singlespil 2.200
Baner efter kl. 17:00 – doublespil 1.800

 

Ungdomstræning (* og **):

Træning 1 gang per uge
(herunder Miniton)
1.700
Træning 2 gange per uge 2.300
Træning 3 gange per uge 2.900
Træning 4 gange per uge 3.500
Træning 5 gange per uge 4.100

 

Seniortræning (*):

SU-træning 1 gang per uge 2.300
SU-træning 2 gange per uge 3.300
SU-træning 3 gange per uge 3.800
SU-træning 4 gange per uge 4.300

 

U60, grupper mfl.:

U60-gruppe – 1 gang per uge
U60-gruppe – 2 gange per uge
U60-gruppe – 3 gange per uge
1.700
2.000
2.300
Mandagsgrupper

Onsdagsgruppe

2.500

2.200

Special Olympics og parasport 

Løsgænger

Passivt medlem eller UU spiller på efterskole

Reservespiller ***)

 

2.000

1.000

500

250

 

 

Betaling af kontingent:

Betaling sker i een eller flere rater. Første rate opkræves medio august måned og en eventuel anden rate opkræves i november måned. Opkrævningen sendes som email fra klubben til medlemmet. Mailen indeholder enten en faktura på kontingentbeløbet eller en henvisning til hvorledes betaling foretages på anden vis.

Udmeldelse:

Jævnfør klubbens love er medlemsskab af Højbjerg Badminton Klub gældende indtil medlemmet skriftligt melder sig ud. Ved udmeldelse ifm. sæsonstart hvor kontingentet for kommende sæson er opkrævet (den 15. august) eller senere, kan bestyrelsen beslutte om man undtagelsesvis vil acceptere udmeldelsen for den igangværende sæson, idet det strider mod klubbens love §17 (se her). En accept vil betyde en forholdsvis betaling af kontingentet samt et administrationsgebyr på DKK 200,-, dog som minimum DKK 300,-.

 

Bestyrelsen HBK 23. april 2023.

Noter:
*   Gælder for organiseret træning medio august til ultimo april, ønskes organiseret træning i maj og juni betales dette separat.
**. Ungdomsspillere på seniorfællestræning betaler kontingent som senior
*** Reservespiller kontingent gælder for medlem der afløser fuldt betalende medlem med langstidsfravær, gælder per halvsæson