Tak til vores fantastiske frivillige!

Efter afslutningen af årets klubfest i fredags med 138 spisende børn og forældre og weekendens afvikling af DM-Hold i Hyggefjer, vil vi gerne benytte lejligheden til at rette en dybfølt tak, til alle klubbens frivillige, der har bidraget til succesen af weekendens begivenheder og ikke mindst alle de andre frivillige indsatser som bliver gjort i…